Results by author:

Barbara Collé

Rood zijn Over de verbindingsdraad tussen natuur en kleur
In deze bijdrage licht Barbara Collé het visuele onderwerp kleur uit en verbeeldt daarmee de mogelijkheid van een andere relatie met onze omgeving. Het belicht traditionele kennis, de westerse scheiding tussen subject en object en de rol van ervaring in onze relatie met de natuur en de aarde.