Results tagged by Artist educator

Hoe is het eigenlijk om mens te zijn?

Hoe is het eigenlijk om mens te zijn?

Wat heeft de kunsteducator van de toekomst nodig om zowel binnen- als buitenschools sociaal ge├źngageerd te werken? Ons eigen perspectief blijkt een werkelijke verbinding met de ander vaak in de weg te zitten. In dit artikel wordt verslag gedaan van de zoektocht die kunstvakdocentopleidingen in 2019 gezamenlijk ondernamen om te ontdekken wat we in dit opzicht van de kunsteducator mogen verwachten en wat het instituut en de opleidingen daarvoor nodig hebben in hun houding, kennis en vaardigheden.

What is it actually like to be human?

What is it actually like to be human?

What does art education need to enable future educators to work in a socially engaged practice, both in and outside school? Our own perspective often appears to hinder a real connection with the other. This article reports on the quest that art teacher training programmes embarked on jointly in 2019 to discover what we can expect from the artist educator in this respect and what the institute and the programmes need in terms of attitude, knowledge and skills.