Results tagged by Climate crisis

Voelbaar verbinden

Voelbaar verbinden

Op zoek naar zingeving, maatschappelijke status en economische groei consumeren mensen de afgelopen decennia veel meer dan de aarde gelijktijdig kan reproduceren. We denken ons gelukkig te kunnen kopen, maar lijken fysiek en emotioneel steeds verder van onze natuurlijke omgeving verwijderd te raken. Door de verbindende kracht van ambachtelijke maakprocessen naast de potentie van digitalisering en virtualisering te beschouwen, verkent Suzanne Dikker in dit essay manieren waarop we ons opnieuw kunnen verbinden met onze omgeving.

Er woont iemand in het moeras

Er woont iemand in het moeras

Lietje Bauwens schrijft in haar essay over het moeras. Het moeras wordt vaak geromantiseerd als uitgestorven natuurfenomeen. In het licht van historische droogleggingpraktijken in Amerika, plaatst Lietje Bauwens hier kritische vraagtekens bij. Ze grijpt daarentegen (de metafoor van) het moeras aan voor een kritische blik op onderdrukkingsmechanismen in steden als Brussel en Amsterdam, die tenslotte gebouwd zijn op moeras. Aan de hand van verschillende artistieke projecten over het moeras, analyseert Lietje hoe drassige bodemgronden nog altijd doorleven in onze sociale realiteit.

Blood Processing

Blood Processing

‘Blood Processing' focuses on the industrial slaughterhouse as a case study for the bigger phenomenon of anthropocentrism. Systems and constructions such as an extreme focus on hygiene regulations inside the slaughterhouse are used to keep the animal as Other as possible. To challenge this, ‘Blood Processing' reimagines the industrial slaughterhouse from the perspective of the blood present in this space. Through this blood, a new narrative is created that challenges binary thinking.