Results tagged by Overconsumption

Voelbaar verbinden

Voelbaar verbinden

Op zoek naar zingeving, maatschappelijke status en economische groei consumeren mensen de afgelopen decennia veel meer dan de aarde gelijktijdig kan reproduceren. We denken ons gelukkig te kunnen kopen, maar lijken fysiek en emotioneel steeds verder van onze natuurlijke omgeving verwijderd te raken. Door de verbindende kracht van ambachtelijke maakprocessen naast de potentie van digitalisering en virtualisering te beschouwen, verkent Suzanne Dikker in dit essay manieren waarop we ons opnieuw kunnen verbinden met onze omgeving.