Results tagged by Social media

Online onderwijs

Online onderwijs

Wereldsterren spreken zich via sociale media in toenemende mate uit over maatschappelijke onderwerpen. Deze vorm van para-sociale ‘massa-educatie’ blijkt verrassend democratisch. In dit essay wordt uiteengezet op welke manier celebrity-educators Miley Cyrus en Cardi B nieuwe, digitale vormen van politiek engagement inzetten om hun volgers uit te nodigen zich te ontwikkelen tot kritische, mediawijze burgers. Er wordt beargumenteerd dat we de angst voor de passieve, naïeve en beïnvloedbare jonge internetgebruiker achter ons dienen te laten; de volger heeft immers toegang tot een wereld aan informatie en kan daarmee naar eigen wens ook deelnemer dan wel educator worden.